DEPISTÁŽ  ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI V MŠ

 

Zoznam škôlok, na ktorých  bola  uskutočnená depistáž školskej spôsobilosti v šk. roku    2019/20 a spôsob interpretácie výsledkov depistáže smerom k rodičom  a MŠ.  Každá škôlka dostala kompletnú správu o výsledkoch depistáže  aj so zoznamom detí,  u ktorých  sme  navrhovali individuálne vyšetrenie v CPPPaP za účelom zváženia odkladu školskej dochádzky.

 

 1. MŠ Medňanského, Tn – písomná správa
 2. MŠ sv. Gabriela, Nemšová – konzultácia
 3. MŠ Halašu, Tn – konzultácia
 4. MŠ Horné Srnie – konzultácia
 5. MŠ Šmidkeho, Tn – písomná správa
 6. MŠ Opatovská, Tn – písomná správa
 7. MŠ Pri parku, Tn – písomná správa
 8. MŠ Ivanovce – konzultácia
 9. MŠ Odbojárov, Nemšová – písomná správa
 10. MŠ Trenčianska, Nemšová – písomná správa
 11. MŠ Ľuborčianska, Nemšová – písomná správa
 12. MŠ Kropáčiho, Nemšová – písomná správa
 13. MŠ Dubodiel – písomná správa
 14. MŠ Mníchova Lehota – písomná správa
 15. MŠ Štvrtok nad Váhom – konzultácia
 16. MŠ Trenčianska Teplá – písomná správa
 17. MŠ Veľké Bierovce – písomná správa
 18. MŠ Horná Súča + MŠ Dúbrava – konzultácia
 19. MŠ Zamarovce – písomná správa
 20. MŠ Niva, Tn – konzultácia
 21. MŠ Šafárikova, Tn – konzultácia
 22. MŠ Východná, Tn – konzultácia
 23. MŠ Selec – konzultácia
 24. MŠ Na dolinách, Tn – písomná správa
 25. MŠ Dolná Súča – konzultácia a individuálne vyšetrenie školskej spôsobilosti  na základe výsledkov depistáže – písomná správa
 26. MŠ Trenčianske Teplice – písomná správa
 27. MŠ Dolná Poruba – konzultácia a individuálne vyšetrenie školskej spôsobilosti  na základe výsledkov depistáže – písomná správa
 28. MŠ Omšenie – konzultácia
 29. MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Tn – písomná správa