AKO SA OBJEDNAŤ

 

Ak sa rozhodnete na nás obrátiť,  je potrebné si premyslieť formuláciu svojej požiadavky (stručný popis problému, ťažkostí, čo od daných odborníkov potrebujem, aké mám očakávania…).

 

odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže požiadať  zákonný zástupca (rodič) , školské zariadenie (škola), zdravotnícke zariadenie a klient sám, ak je dospelý.

Objednať sa na prvé vyšetrenie je možné:

 

  • Telefonicky na čísle:

032/7436152

+421 901 711 744

 

  • Osobne na adrese: CPPPaP, Kukučínova 473, Trenčín 91101, kde s Vami osobne spíše žiadosť sociálna pracovníčka.

 

 

  • Mailom na adrese:

(V správe je potrebné uviesť meno, adresu, dátum narodenia, školu, telefón, popis ťažkostí)

cpppaptn.sk@cpppaptn.sk

cpppaptn@cpppaptn.sk

 

Najlepšie je objednať sa v čase: PO – PIA   7:30 – 15:30

 

Termín prvého vyšetrenia vám bude oznámený telefonicky alebo písomne.

Je žiaduce dohodnutý termín dodržať, prípadne spätne svoju neúčasť ospravedlniť a dohodnúť si s konkrétnym odborným zamestnancom náhradný termín (vyšetrenia, konzultácie…).