Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín

 

Kategória voľného pracovného miesta: psychológ

 

Dátum predpokladaného nástupu: od 1. septembra 2020 na dobu určitú zástup MD podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ponúknutý plat: platové rozpätie od 1064,50 – 1336,00 Eur ako základná zložka platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prax:   minimálne 3 roky

 

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor).

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 15.7.2020 na adresu: CPPPaP , Kukučínova 473 , 911 01 Trenčín alebo beata.palkova@cpppaptn.sk
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.