Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

 

spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín s podporou s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí dvadsiaty ročník prezentačnej výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom

 

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA

20. ročník výstavy stredných škôl

v dňoch  4. – 5. 10. 2018   v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s.

 

 

Výstava je zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.

 

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií a  priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať  žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

 

Súčasne s výstavou bude prebiehať veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si môžu i študenti otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný pohovor.

 

Tak, ako v predošlých ročníkoch,  bude aj počas tohto ročníka výstavy prebiehať sprievodný program  zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a odborné semináre, ktoré zabezpečujeme v spolupráci so spoluorganizátormi a zároveň odbornými garantmi výstavy – Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.