Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPP TN,

Oznámenie o zmene pracovísk,

Viac informácií nájdete tu.

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPP TN,

Zoznam škôlok, v ktorých sme realizovali orientačné vyšetrenie školskej spôsobilosti

Viac informácií nájdete tu.

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPP TN,

z dôvodu skvalitnenia našich služieb,  nakoľko v doobedných hodinách prebieha v centre vyšetrovanie,

prosíme Vás, telefonicky nás prioritne kontaktujte

od 12:00 hod. do 14:00 hod.

 

V prípade, že máte záujem o objednanie, vyplňte nám on-line objednávací formulár.

Prosíme Vás o trpezlivosť, s termínom vyšetrenia Vás budeme kontaktovať.

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPP TN,

Aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine zasiahol nejakým spôsobom asi každého z nás. Udalosti posledných dní vplývajú aj na prežívanie detí a dospievajúcich, vytvárajú zvýšenú záťaž. V prípade potreby sa tak môžete obrátiť na našu poradňu.

 

Viac informácií

Plánované akcie

Pripravované akcie CPP, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Celý kalendár

Ponuka odborných článkov

Prinášame Vám aktuálne články s našej poradne pri širokú a odbornú verejnosť . Viac článkov nájdete v sekcíí publikácie.

Ponuka odborných činností a aktivít

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály - pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach

Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka CPP Trenčín