Faktúry a objednávky za rok 2023 :

Dokument na Faktúry 2023                             Dokument k nahladnutiu :    Objednávky 2023

Faktúry a objednávky za rok 2022 :

Dokument na Faktúry 2022                             Dokument k nahladnutiu :    Objednávky 2022

Faktúry a objednávky za rok 2021 :

Dokument na Faktúry 2021                             Dokument k nahladnutiu :    Objednávky 2021

Faktúry  a objednávky za rok 2020 :

Dokument na stiahnutie :    Faktúry a objednávky 2020                             Dokument k nahladnutiu :    Prezrieť faktúry a objednávky 2020

Faktúry za rok 2019 :

Dokument na stiahnutie :    Faktúry 2019                             Dokument k nahladnutiu :    Prezrieť faktúry 2019

Faktúry za rok 2018 :

Dokument na stiahnutie :    Faktúry 2018                             Dokument k nahladnutiu :    Prezrieť faktúry 2018

Zmluvy rok 2022 :

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov ,

Zverejnené v CRZ – ID 6153473

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov,

Zverejnené v CRZ – ID 6458845

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov,

Zverejnené v CRZ – ID 6458874

Zmluvy rok 2021 :

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb,

Zmluva zverejnená v CRZ – ID 6040280

Dodatok č.1 k Zmluve o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti BOZP a PO,

Zverejnené v CRZ – 6157469, 6157487

Zmluvy rok 2020 :

Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti BOZP a PO,

zmluva zverejnená v CRZ  – ID 4912262

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Biznis NET,

zmluva zverejnená v CRZ  – ID 5017318

Zmluva o spracovaní a aktualizovaní web. Stránky,

Zmluva zverejnená v CRZ – ID 491 2262

Zmluvy rok 2019 :

Objednávky rok 2019 :

Zmluvy rok 2018 :

Zmluvy rok 2015 :

Zmluvy rok 2014 :

Zmluvy rok 2013 :