Výzvy

Momentálne neprebieha, žiadna výzva.


Súhrná správa VO za IV. štvrťrok 2019