Meno a priezvisko: Mgr. Simona Kutišová

Pracovná pozícia: psychológ

 

„Vždy by sme mali mať na pamäti, že dnešný deň príde len raz a už sa nikdy nevráti.“ (Arthur Schopenhauer)

 

 Vzdelanie:

 

 • 2011 – 2016: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, psychológia
 • od 2020: Frekventantka v komplexnom výcviku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (Slovenská spoločnosť pre katatýmne-imaginatívnu spoločnosť, Bratislava)

 

 

Odborná prax:

 • Centrum pomoci Liga proti rakovine SR, Onkoporadňa/Linka pomoci, Bratislava – psychologička
 • Základná škola Andreja Kubinu, Trnava – školská psychologička
 • Základná škola J. Hollého, Topoľčany – školská psychologička
 • Od 2020: CPPPaP, Trenčín, psychologička

 

Profesijné zameranie:

 

Psychologická diagnostika  detí a  konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov     a pedagógov.

 • Poradenská činnosť pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho  a psychosociálneho vývinu dieťaťa.
 • Kooperácia so školami, poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom školstva pri práci so žiakmi/študentmi a ich edukácii.
 • Realizácia preventívnych aktivít  formou skupinovej psychologickej intervencie.
 • Individuálna  psychologická  intervencia.
 • Depistážna činnosť v predškolských zariadeniach, následná diagnostika  a konzultácie so zákonnými zástupcami detí.

 

Ďalšie vzdelávanie a školenia:

 

2016:     Špecifiká psychoterapeutickej práce s onkologickým pacientom (MUDr. Oľga Kunertová, Liga proti rakovine SR)

2017:    Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Inštitút          osobnostného rozvoja)

2017:    Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I. (Mgr. Miroslava Zimányiová, Centrum          pre rodinu Kvapka, Bratislava)

2017:     Zvládanie emócií – ako horieť a nevyhorieť (PhDr. Zita Kochaníková, Mgr. Mária Hatoková, Liga      proti rakovine SR)

2018:    Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych           pedagógov (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Inštitút osobnostného rozvoja)

2019:    Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného  zámeru (Mgr. Mária Anyalaiová,                PhD., Inštitút osobnostného rozvoja)

2019:     Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých (PhDr. Lýgia Bátovská, Centrum pre rodinu           Kvapka, Bratislava)

2019:     „Krátka“ artefiletika (Mgr. Bronislava Plešková, Nervuška – ARTE, Bratislava)

2020:     Ako komunikovať v záťažovej situácii s dieťaťom v MŠ (Mgr. Bronislava Plešková, Nervuška –         ARTE, Bratislava)