Náš tím

CPPPaP Trenčín

PhDr. Erika Pribusová

Špeciálny pedagóg, Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Magda Uhliariková

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Zuzana Šedivá

Špeciálny pedagóg

Mgr. Renáta Kopecká

Špeciálny pedagóg

PhDr. Lenka Kubalová

Kariérový poradca

Mgr. et. Mgr. Kateřina Hrčková

Sociálny pedagóg (t.č. materská dovolenka)

Mgr. Soňa Pribusová

Psychológ (t.č. materská dovolenka)