Náš tím

CPPPaP Trenčín

PhDr. Erika Pribusová

Špeciálny pedagóg, Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Magda Uhliariková

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Zuzana Šedivá

Špeciálny pedagóg

Mgr. Dana Kováčová

Psychológ s prvou atestáciou

Mgr. Renáta Kopecká

Špeciálny pedagóg

PhDr. Lenka Kubalová

Kariérový poradca

Mgr. et. Mgr. Kateřina Hrčková

Sociálny pedagóg (t.č. materská dovolenka)

Mgr. Soňa Pribusová

Psychológ (t.č. materská dovolenka)