Náš tím

CPPPaP Trenčín

PhDr. Erika Pribusová

Špeciálny pedagóg, Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Magda Uhliariková

Špeciálny pedagóg

PhDr. Tatiana Ďurkovičová

Psychológ a kariérový poradca

Mgr. Hana Jarábková

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Zuzana Šedivá

Špeciálny pedagóg

Mgr. Renáta Kopecká

špeciálny pedagóg

PhDr. Lenka Kubalová

Špeciálny pedagóg