Pripravili sme pre Vás  všetky potrebné informácie a dotázníky, ktoré je potrebné vyplniť pred prvou návštevou / vyšetrením v  CPPPaP Trenčín.

(Pod jednotlivými položkami nájdete dokumenty na stiahnutie.)

Ďalšie informácie:

(Prečítajte si prosím  potrebné informácie pred vstupom do poradne)