Informácia pre klientov CPPPaP Trenčín

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu a v nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s možným ohrozením života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom Covid-19, prijímame, s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania, nasledovné opatrenia:

 

  1. prerušenie odbornej činnosti s klientami individuálnou aj skupinovou formou realizovanú osobne;
  2. zabezpečenie starostlivosti o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii
  3. telefonicky na čísle: 0901 711 744 v čase od 08:00 do 13:00 hod.
  4. e-mailom na adrese: cpppaptn@cpppaptn.sk alebo cez web stránku cppppaptn.sk zariadenia – každý pracovný deň do 13:00 pre všetkých klientov.

 

  1. uzatvorenie zariadenia CPPPaP pre verejnosť, zákaz návštev a pohyb cudzích osôb v priestoroch CPPPaP.

 

V Trenčíne, dňa 13.03.2020

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD

riaditeľka

Vážení návštevníci prečítajte si naše stanovisko k filmu „Kto je ďalší“

Plánované akcie

cpppaptn

Pripravované akcie CPPPaP, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Celý kalendár

ZMENA TERMÍNU VZDELÁVANIA

Oznamujeme zmenu termínu vzdelávania s Dr. Klubertom:

– vzdelávanie 26. a 27. 3. 2020 sa ruší

– náhradný termín je stanovený na 18. a 19. 5. 2020.

– ešte sú voľné miesta, je možné sa prihlásiť.

 

 

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o zrušení porady psychológov

Vážení psychológovia z CPPPaP, CŠPP, školskí psychológovia Trenčianskeho kraja

 

Radi by sme Vás oboznámili so zrušením plánovanej porady psychológov z termínu 17.3.2020. Porada bude nahradená vzdelávaním k novým diagnostickým metódam naplánovaným v termíne 26.3. – 27.3.2020, ktoré  bude viesť PhDr. Peter Klubert, PhD. Podrobnejšie informácie k plánovanému vzdelávaniu budú čoskoro zverejnené na našej stránke, rovnako aj zaslané na mailové adresy Vašich pracovísk.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Nová voľná pracovná pozícia psychológa

Ponuka odborných článkov

Prinášame Vám aktuálne články s našej poradne pri širokú a odbornú verejnosť . Viac článkov nájdete v sekcíí publikácie.

Ponuka odborných činností a aktivít

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály - pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach

Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka cpppap Trenčín